Powietrzny rekonesans

Rekonesans w poszukiwaniu szkód wyrządzonych przez dziki na terenach powiatu Nowy Targ. Obserwacje prowadzone z powietrza są szybkie i dają dużo większe rezultaty